Spolupatričnosť

Program spoločenskej zodpovednosti v Slovenských elektrárňach sa nazýva ENERGIA PRE KRAJINU.

Energia pre kultúru

Podpora kultúry a umenia je dobrou investíciou a slúži na zachovanie hodnôt a kultúrneho dedičstva každého národa.

Za investíciu do tradície národa spoločnosť považuje aj folklórne slávnosti vo Východnej, má tiež uzavreté významné partnerstvo so Slovenskou národnou galériou, ktoré počas šiestich rokov prinieslo také výstavy ako Nové Slovensko, Prerušená pieseň, Talianska maľba alebo Dve krajiny.

Energia pre šport

Spoločnosť dáva veľa energie do športu. Vďaka Slovenským elektrárňam môžu nadšenci cyklistického športu sledovať historicky najstaršie športové podujatie Okolo Slovenska, v rámci ktorého v roku 2014 spoločnosť zorganizovala cyklistické preteky pre širokú verejnosť s názvom Energia na kolesách. Iniciatíva zaznamenala obrovský úspech a spoločnosť plánuje rozvíjať aj naďalej aktivity s cieľom pritiahnuť k športovaniu aj širokú verejnosť.

Energia pre prírodu

Energia pre prírodu chráni a kultivuje prostredie, v ktorom žijeme. Dlhodobé partnerstvá s komunitami v okolí závodov, budovanie turistických a cyklistických chodníkov , ale hlavne dlhodobá spolupráca s národnými parkmi (najmä Tatranským národným parkom) a Klubom slovenských turistov (KST) má pozitívny vplyv na životné prostredie.

Projekty záchrany biodiverzity a podpory ekologizácie vo Vysokých Tatrách, komfort prevádzok vysokohorských chát a zníženie spotreby emisií v tatranskom prostredí, to sú výsledky dlhodobej spolupráce.

video

Ľudský život je najvzácnejší, a preto spoločnosť v roku 2014 vybavila päť najnavštevovanejších tatranských chát defibrilátormi.

Energia pre vzdelanie

Vzdelanie je rozhodne najlepšou investíciou pre nasledujúce generácie.

V roku 2014 Slovenské elektrárne otvorili najmodernejšie informačné centrum v strednej Európe Energoland Mochovce, ktoré ponúka návštevníkom 33 interaktívnych sekcií. Informačné centrum je vyhľadávaným miestom, kde žiaci spoločne s učiteľmi popularizačnou formou riešia názorné ukážky z oblasti vedy a techniky.

Spoločnosť spolupracuje s univerzitami, udeľuje štipendiá v rámci Týždňa vedy a techniky.

Energia pre život

Prostredníctvom Energie pre život spoločnosť podáva pomocnú ruku slabším. Projekt podprahovej nocľahárne DePaul Slovakia, resocializácia bezdomovcov s Nota Bene, medzinárodný festival bezdomoveckých divadiel ERROR, podpora mladistvých drogovo závislých v Komunite Ľudovítov, ocenenie práce s Rómami Roma Spirit a rôzne charitatívne a benefičné podujatia ako Hodina deťom, Úsmev ako dar a Unicef sú toho príkladom.

Energia pre kultúru

94,959 euro

náklady za rok 2014

Energia pre šport

78,717 euro

náklady za rok 2014

Energia pre prírodu

151,850 euro

náklady za rok 2014

Energia pre vzdelanie

60,560 euro

náklady za rok 2014

Energia pre život

133,880 euro

náklady za rok 2014

Spolu

519,966 euro

náklady za rok 2014

Via Bona

Slovenské elektrárne získali v marci 2014 hlavnú cenu „Via Bona“ za komplexný a výnimočný prístup k zodpovednému podnikaniu. Udeľuje ju Nadácia Pontis od roku 1988 slovenským firmám, ktoré sa snažia dobrovoľne nad rámec zákona znižovať negatívne vplyvy svojho podnikania a zlepšovať pozitívne dopady.

Zamestnanci ako ambasádori filantropických projektov

Do rozhodovania o podpore verejnoprospešných projektov zapája spoločnosť aj svojich zamestnancov.

V roku 2014 sa prostredníctvom programu „Ukáž sa v lepšom svetle“ zapojilo do dobrovoľníckych aktivít celkom až 358 zamestnancov v 16 projektoch, pričom 9 z nich následne získalo pre projekt aj finančnú podporu v celkovej hodnote viac ako 33 tisíc eur. Zároveň boli zrealizované 4 projekty navrhnuté zamestnancami Slovenských elektrární v rámci internej iniciatívy nadácie Enel Cuore „Your Idea of Solidariety Can Fligh High“. Projekty ako sociálna kaviareň Dobré&Dobre, vzdelávacia miestnosť Úsmevu ako dar, farské komunitné centrum v Špačinciach a vzdelávacie centrum pre telesne postihnutých Imobilio získali od Enel Cuore celkovú podporu vo výške 25 tisíc eur.

Komunikácia s regiónmi

Neoddeliteľnou súčasťou spoločenskej zodpovednosti Slovenských elektrární je proaktívna a transparentná komunikácia s verejnosťou v regiónoch našich závodov. Realizuje sa viacerými komunikačnými kanálmi.

Návštevy infocentier a exkurzie v elektrárňach spoločnosti sú najatraktívnejšou formou získavania informácií. V roku 2014 závody navštívilo viac ako 21 tisíc návštevníkov.

Komunikácia s regiónmi
Naši ľudia