Výročná správa 2014 spoločnosti Slovenské elektrárne

Zainteresované strany

Nicola Contugno

Poháňané očakávaniami zainteresovaných strán

Nicola Cotugno
Generálny riaditeľ, predseda Predstavenstva SE

Riadenie a dohľad

Transparentnosť a nezávislé hodnotenie

ISO

Výsledky

531 mil eur
EBITDA
6 TWh
predaja koncovým odberateľom
20 215 GWh
dodávky elektriny

Špecifický, merateľný, odsúhlasený, realizovateľný, časovo ohraničený

Bezpečnosť a spoľahlivosť

92,54 %
koeficient pohotovosti UCF
0,42
Index nehodovosti

Bezpečné a spoľahlivé prevádzky

Rast

14400000 h
odpracovaných na projekte MO 34
5200 pracovníkov
na dostavbe MO 34

Schopnosť zvýšiť prevádzkovú excelentnosť

Inovácie

2 mil eur
investície do R&D
23 projektov
energetickej efektívnosti
3 047 kg
CO2 ušetrených s elektrickými automobilmi

Konkurencieschopnosť

Životné prostredie

92 % dodávky elektriny
bez CO2 emisií
57 kton CO2
ušetrených vďaka páleniu drevenej štiepky

Zodpovedné obchodné činnosti znižujúce negatívny vplyv na životné prostredie

Naši ľudia

4 256  
zamestnancov
371 514 človekohodín
na vzdelávanie a tréning

Náš najcennejší kapitál

Spolupatričnosť

250 filantropických
charitatívnych projektov
520 000 eur
venovaných činnostiam zodpovedného podnikania

Dôvera, záväzok, zodpovednosť